T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anestezi Teknisyeni/Teknikeri


Bölüm-Birim Adı: Anestezi Teknisyeni/Teknikeri
İletişim Bilgileri: 02165001500 / 1338

Bölüm Sorumlusu: Erdal Yıldırım

Bölüm Tanıtımı


26.04.2011 Tarih ve 27916 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 06.04.2011 tarihinde kabul edilen 6225 no’lu kanuna eklenen 11/4/1928tarihli ve 1219 sayılıTababet veŞuabatıSan’atlarınınTarzıİcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 13 (g maddesi) uyarınca; Anestezi teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının anestezi programlarından mezun; anesteziyoloji vereanimasyonuzmanıtabibin sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi işlemlerinin güvenli birşekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasıiçin gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeridir.

Görevler

 1. Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
 2. Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
 3. Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
 4. Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.
 5. Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.
 6. Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
 7. Anestezi uygulamasında anestezi ve reanimasyon uzmanı ile birlikte hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.
 8. Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.
 9. Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.
 10. Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları olan anjiyo loboratuvarı ve endoskopi ünitesinde anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
 11. Mavi kod ekibinin üyesidir. Mavi kod pager cihazını yanında taşır. Mavi kod ekip doktorunun liderliğinde mavi koda katılır. Mavi kod çantasındaki ilaç ve medikal malzemenin stok ve miad kontrollerini yapar. Servisler dışında mavi kod çantasını beraberinde götürür.