Tıbbi Atık Yönetimi
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Tıbbi Atık Yönetimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 \ 4183
Bölüm Sorumlusu: İlkay ÇOBAN

Bölüm Tanıtımı

9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3. 8. 11. 12. ve 13. maddeleri ile 29.6.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. 8. ve 33 üncü maddelerine dayanılarak kurumun kalite hizmetlerini yerine getirmek, hizmet sürekliliğini sağlayarak kurumun tüm atık yönetim hizmetlerini yerine getirmek, atık toplama işlemlerini, prosedürlere, talimatlara uygun olarak gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunmak.

Görevler

  1. Hastane yönetiminin belirlediği kalite politikaları uygulanır, verilen görevler yerine getirilir.
  2. Birim dokümanları, ilgili kayıtlar saklanır.
  3. Oluşan tıbbi atık miktarları ile ilgili bilgiler düzenli olarak kayıt altına alınır, yılsonu itibari ile valiliğe gönderilir, bu bilgileri en az üç yıl süre ile muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutulur.
  4. ’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ‘’ kapsamında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından oluşturulan ‘’Atık Yönetim Planına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Sıfır atık projesine uygun olarak çalışılır.
  5. Tıbbi atıkları taşıması sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske ve özel giysi kullanılır; çizme ve turuncu renkli koruyucu elbise giyilir. Görevli personel tarafından atık biriktirme kovalarının bulunduğu yerlerden tıbbi atıkları her gün belirlenmiş saatte toplanılır. Atıkların taşınması için belirlenmiş olan kat asansörü ile taşınılır. Görevli personel tarafından tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlayarak sıkıştırılmadan atık taşıma aracına taşınılır. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilir. Taşıma sırasında torbaların patlaması durumunda bu torba ikinci hatta üçüncü bir torbaya konularak kirlenen yüzeyler (1\10 oranında çamaşır suyu)ile dezenfekte edilir. Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur. Yetkili olmayan kişilerin girmesine izin verilmez. Atıkların boşaltılmasını müteakiben depo Tıbbi Atık Depo Temizlik Planına göre temizlenir, dezenfekte edilir. Tıbbi atık temizlik ve takip formuna kayıt edilir. Ayrıca bir sızıntı olduğunda dezenfekte (1/10 oranında çamaşır suyu ) edilir. Görevli personel tarafından günlük olarak geçici atık deposunun ısısını takip edilerek ilgili forma kaydedilir.
  6. Atıkların toplanması, ünite içi taşınması sırasında ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda ‘’Kesici Delici Alet Yaralanma Bildirim Formu ‘’doldurularak enfeksiyon hemşiresine bildirilir.
  7. Tıbbi atıkları ve evsel atıkları almaya gelen anlaşmalı firmaya teslim tesellüm belgesi ile imza karşılığı teslim edilerek, imzalan belge atık sorumlusu tarafından muhafaza edilir.
  8. Hastane Afet Planındaki görevi yerine getirilir.
    Hastane içinde ve dış kurumlarda düzenlenen eğitimlere gidilir. Hastaneye yeni başlayan personel için bölüm uyum eğitimi yapılır. Bölüm bazında çalışan güvenliği kapsamında risk değerlendirmesi bölüm sorumlusu tarafından yapılır. Konu ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik çalışma başlatılır.