T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Muayene ve Kabul Birimi


Bölüm-Birim Adı: Muayene ve Kabul Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00/1237 kosuyolu.muayene@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: Nihat DALKILIÇ

Bölüm Tanıtımı

22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu ile 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’  ve 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’ uyarınca, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri mal ve hizmet alımı ihalelerinde satın alınan mal ve hizmetlerin teslim alınması işlemlerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Hastanemizde Muayene Kabul Birimi  kurulmuştur. 

Görevler
  1. Hastanemiz ihtiyacı olarak satın alınan her türlü mal ve hizmetin, ihale sözleşmeleri, teknik şartnameler ve yasal mevzuata uygunluğu, oluşturulan muayene komisyonlarınca onaylandıktan sonra kabul işlemleri yapılır.
  2. Evrak işlemleri tamamlanarak, ödeme aşaması için evrakların  Bütçe ve Gider Tahakkuk birimine teslimi yapılır.