T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Koşuyolu Ailesine Sağlık Turizmi Yetkilendirme Belgesi


Sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıştır. Yönetmelik doğrultusunda uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürütmek isteyen sağlık tesislerinin, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi olması gerekmektedir. Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almaya hak kazanmıştır.