T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Değerlendirme ve Paylaşım Toplantısı


Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet sunumuna yönelik tüm kalite sorumluları ve bölüm yöneticileri ile değerlendirme ve paylaşım toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında 2018 yılına ilişkin öz değerlendirmeler yapılmıştır. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumsal amaç ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda kalitenin önemine değinilmiştir. Hasta memnuniyetinin oluşmasındaki en büyük etken olan çalışan memnuniyeti doğrultusunda sağlıklı çalışma yaşamı hedefleri vurgulanmıştır. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen toplantıdan elde edilen veriler ışığında Koşuyolu Ailesinin üretebileceği projeler konuşulmuştur.

  • IMG_3092.jpg
  • IMG_3113.jpg
  • IMG_3148.jpg
  • IMG_3150.jpg
  • IMG_3161.jpg
  • IMG_3190.jpg
  • IMG_3221.jpg