Radyoloji
20 Temmuz 2022

Bölüm-Birim Adı: Radyoloji
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4090

Bölüm Sorumlusu: Ziya ÖZCAN

Bölüm Tanıtımı

19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında radyasyon kaynağı ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı alanlarda çalışan tüm personelin radyasyondan kaynaklanabilecek risklere karşı radyasyon dozu limitlerini ve doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşılması durumunda alınacak tedbirler ve radyasyon kaynakları ile ilgili çalışma esaslarını belirleyerek ilgili personelin korunmasını sağlamaktır. Bu Yönetmelik, radyasyon kaynağı ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile radyasyon kaynaklarıyla çalışan personeli kapsar.

Görevler

 1. Kliniklerden istenen ultrason ve renkli doppler ultrasonografi görüntüleme işlemleri uzman radyoloji hekimleri tarafından yapılır.

 2. Ultrasonografi için görüntüleme merkezine gelmesi uygun görülmeyen hastaların görüntüleme işlemleri radyoloji uzmanı tarafından servisinde yapılır.

 3. Radyoloji uzman hekimleri tarafından yapılan ultrason ve renkli doppler ultrasonografi tetkik raporları yazıldıktan sonra HIS ve RIS sistemine aktarılır.

 4. Doğrudan radyoopaklı radyografi görüntüleme işlemleri uzman hekim eşliğinde radyoloji teknikerleri tarafından yapılır.

 5. Kontrastız bilgisayarlı tomografi çekimleri radyoloji teknisyen-teknikerleri tarafından yapılır.

 6. Koroner BT anjiografi çekimleri başta olmak üzere tüm kontrastlı BT anjiografi tetkikleri uzman hekim eşliğinde radyoloji teknisyen-teknikerleri tarafından yapılır.

 7. Bilgisayarlı tomografi tetkik raporları radyoloji uzmanı tarafından yazıldıktan sonra HIS ve RIS sistemine aktarılır.

 8. Kliniklerden ve servislerden gönderilen direkt röntgen çekimleri radyoloji teknisyen-teknikerleri tarafından yapılır.

 9. Röntgen çekimi için görüntüleme merkezine getirilmesi sakıncalı olan servis ve yoğun bakım hastalarının röntgen çekimleri radyoloji teknikerleri tarafından portabl röntgen cihazları ile yapılır.

 10. Panoramik (diş) röntgen çekimleri radyoloji teknisyen-teknikerleri tarafından yapılır.

 11. Yapılan tetkik görüntülerinin PACS sistemine doğru bir şekilde aktarımın yapıldığı sağlanır.

 12. Görüntüleme işlemleri için birimimize gelen hastaların kayıt-kabul işlemleri yapılır.

 13. Kayıt-kabul işlemleri yapılan hastalar ilgili bölümlere yönlendirilir.

 14. Görüntüleme protokolleri belirlendikten sonra hasta ve cihaz hazırlığını yapılır.

 15. Yapılacak tıbbi görüntüleme işlemi için gerekli cihaz ve ortam radyolojik incelemeye hazır hale getirilir.

 16. Radyolojik inceleme öncesinde hasta hazırlanır ve hastaya yapılacak görüntüleme işlemi ile ilgili bilgi verilir.

 17. Görüntüleme cihazlarının bakım-onarım ve kalibrasyonlarının zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlanır.

 18. Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemleri alınır.

 19. Cihaz lisanslarının düzenli olarak TAEK tarafından yapılması sağlanır.

 20. Koruyucu ekipmanların eksiksiz olması sağlanır, koruyucu ekipman kontrolleri düzenli olarak yapılır ve hasarlı olan koruyucu ekipmanlar usulüne uygun olarak imha edilir.