Organ Nakil Birimleri (Kalp, Akciğer)
20 Temmuz 2022

Organ Nakil Birimleri (Kalp, Akciğer)

Güncellenme Tarihi 13 Nisan 2022

Dünyada her yıl çok sayıda insan organ yetmezliği ile karşı karşıya kalmaktadır. Buna karşılık, verici sayısının az olması organ nakline olan ihtiyacı artırmaktadır. Kalp ve akciğer nakli canlı vericiden gerçekleştiği için bekleme sayısı her geçen gün artmakta buna karşılık yapılan bağışlar yeterli olmamaktadır. Her yıl birçok insan bekleme listesinde hayatını kaybetmektedir. Halkımızın organ bağışı konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmamasından dolayı da organ bağışı sayısı yetersiz kalmakta ve ihtiyacı karşılayamamaktadır.

Hastanemizde, 7 Eylül 1989’da Türkiye’de uzun yaşamlı ilk kalp nakli operasyonu gerçekleştirilmiştir. 30.06.2022 tarihi itibarıyla 241. kalp nakli operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Hastanemizde 2012 yılından itibaren 147 akciğer nakli operasyonlarını başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde 2022 yılından itibaren de karaciğer nakli operasyonlarına başlanacaktır.

 

 

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
Prof. Dr. Mehmet Kaan KIRALİ  -  Sorumlu Uzman
Doç. Dr. Sabit SARIKAYA          -  Sorumlu Uzman Yardımcısı

PEDİATRİK KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
Prof. Dr. Mehmet Kaan KIRALİ  -  Sorumlu Uzman


AKCİĞER CERRAHİ

Prof. Dr. Ahmet Erdal TAŞÇI -  Sorumlu Uzman
Doç. Dr. Mustafa VAYVADA  -  Sorumlu Uzman Yardımcısı

 

KARACİĞER CERRAHİ

Doç. Dr. Mürşit DİNÇER   -  Sorumlu Uzman
Prof. Dr. Mustafa DUMAN-  Sorumlu Uzman Yardımcısı

 

MESUL MÜDÜR
Uzm. Dr. Mehmet CAN


KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ

Doç. Dr. Sabit SARIKAYA
Doç. Dr. Mehmet AKSÜT
Doç. Dr. Tanıl ÖZER
Uzm.Dr. Özge YERLİKHAN
Uzm.Dr. Hakan HANÇER
Uzm.Dr. Mustafa Mert ÖZGÜR
Doç. Dr. Taylan ADADEMİR

 

KARDİYOLOJİ
Prof. Dr. Nihal ÖZDEMİR
Pof.  Dr. Rezzan Deniz ACAR
Doç. Dr. Cem DOĞAN
Uzm.Dr. Zübeyde BAYRAM
Doç. Dr. Süleyman Çağın EFEKARDİYOLOJİ

Prof.  Dr. Cihangir KAYMAZ
Doç.  Dr.  Ali KARAGÖZ
Uzm. Dr. Özgür Yaşar AKBAL
Uzm. Dr. Hacer Ceren TOKGÖZ

 

PEDİATRİK KARDİYOLOJİ
Prof. Dr. Ayşe İnci YILDIRIM


ANESTEZİ ve REANİMASYON

Uzm.Dr. Tuncer KOÇAK 
Doç. Dr. Atakan ERKILIÇ
Doç. Dr. Mustafa Emre GÜRCÜ
Uzm.Dr. Pınar KARACA BAYSAL
Uzm.Dr. Esin ERDEM


YOĞUN BAKIM UZMANI
Uzm. Dr. Ece ALTINAY
Uzm. Dr. Halide OĞUŞ GÖĞÜS CERRAHİ
Prof.  Dr. Ahmet Erdal TAŞÇI
Doç.  Dr. Mustafa VAYVADA
Uzm. Dr. M. Ersin ÇARDAK
Uzm. Dr. Sevinç ÇITAK

 
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI

Uzm. Dr. Ayşe Nigar HALİS
Uzm. Dr. Ertan SARIBAŞ
Uzm. Dr. Pınar Atagün GÜNEY

 

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLERİ
Kalp Nakli           -Özlem OTÇU
Akciğer Nakli      -Azize GÖKTÜRK
Karaciğer Nakli  - Esra DENLER

Hasta Bilgilendirme Formu (akciğer nakil adayı olan hastalarımız için hastanemize gelirken tedavi oldukları doktorundan doldurup hastanemize getirmesi geren form)

Hastanemizde organ bağışında bulunmak için başvuru adresi:
Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü
Kalp Nakli Tel:   0216 500 15 00 / 2300  
Akciğer Nakli Tel: 0216 500 15 00 / 4379

Karaciğer Nakli Tel:0216 500 15 00 / 4379