Kalite Direktörlüğü Faaliyetleri
23 Şubat 2021

KALİTE  DİREKTÖRLÜĞÜ  FAALİYETLERİ

§SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu,
§Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takibi,
§Öz değerlendirme sürecinin planlanması ve yönetimi,
§İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçlerin yönetimi,
§Risk yönetimine ilişkin süreçlerin yönetimi,
§Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anket verilerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetimi.
§SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi,
§Kalitegöstergelerine yönelik süreçlerin yönetimi ,
§Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu,
§Hastane verimlilik yerinde değerlendirme rehberi doğrultusunda standartların takibi,
§Sağlıkta kalite standartlarının takibi,
§Düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi,
§SKS kapsamında oluşturulan komitelerin yıllık toplantı planının oluşturulması ve üye olarak katılım sağlamak,
§Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuçların üst yönetim ile paylaşılması,
§Kurumda uygulanacak olan projelerde, ilgili kriterler dâhilinde katkı sağlamakla görevlidir.