T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kardiyak Rehabilitasyon


Kardiyak rehabilitasyon;kalp sağlığı ile ilgili problem  yaşayan insanların yaşam kalitelerinin arttırılması ve günlük yaşamlarına daha  kolay dönmelerini sağlamak için tıbbi gözetim altında (EKG  monitorizasyonu,oksijen seviyesi ölçümü,nabız ve tansiyontakibi vb.) uygulanan  bir programdır.
Kardiyak Rehabilitasyon Programı
Kalp hastalıklarından kaynaklanan fiziksel bozukluk veya  herhangi bir harabiyeti sınırlamayı hedefleyen,ölüm riskini azaltan ve hastanın  normal yaşantısını sürdürmesine olanak sağlayan bir programdır.

Bu programda;
Egzersiz
Danışmanlık
Sosyal Destek
Eğitim ve Bilgilendirme hizmetleri verilir.

Kimler Kardiyak Rehabilitasyondan  Faydalanabilir?
Koroner arter cerrahisi  geçirenler (By-pass ameliyatı)
Stent işlemi yapılanlar  (Anjiyoplasti)
Göğüs ağrısı olanlar
Kalp yetersizliği olanlar
Kalp kapak cerrahisi geçirenler
Kalp nakli olan kişiler

Kardiyak  Rehabilitasyonun Yararları Nelerdir?
Kalp krizi ve ani ölüm riskini  azaltır.
Kalp ve damar fonksiyonlarını ve  kapasitesini maksimuma çıkartır.
Damar tıkanıklıklarını önler.
Egzesiz toleransını arttırır.
Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme  kabiliyetini geliştirir.

Kardiyak Rehabilitasyon Ekibinde Kimler Yer  Alır?
Fizik Tedavi Uzmanı
Kardiyolog
Fizyoterapist
Hemşire
Psikolog
Sosyal Hizmet Uzmanı
Diyetisyen