T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Kurulu


Sağlık kurulu birimi tarafından verilen raporlar:

1-Sağlık durum bildirir raporu
2-Tek hekimin yetkisi olmayan 20 günü aşan istirahat raporu
3-Memur refakat raporu
4-Hiperbarik Oksijen Tedavisi raporu