T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16/05/2019

Kalite Yönetim Birimi


KALİTE  YÖNETİM BİRİMİ


Kalite Yönetim Direktörü : Güliz KAÇAR BANBAL
Kalite Birim Hemşiresi  : Seval ERGiN
Kalite Birimi Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni : Ferhan ÇATAL

 

Görev Amacı
 
Kurum içi tüm hizmetlerin Sağlıkta Hizmet Kalitesi Standartları rehberliğinde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak,

Temel İş ve Sorumluluklar

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

Öz değerlendirmeleri yönetmek,

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması)yönetmek,

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

YILLIK ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI - 2016

YILLIK ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI - 2017

 

YILLIK ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI - 2018

BÖLÜM KALİTE TEMSİLCİLERİ

HASTANE KOMİTE ÜYELERİ

SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GENELGESİ

SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SAYFASI