T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta İletişim BirimiHasta İletişim Biriminde gerekli görüşme ve bildirimler için uygun ortam oluşturmak ve iletişim araçlarının (Telefon, internet bağlantısı olan bilgisayar) çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.
Birime gelen başvuruları kayıt altına almak ve hasta görüşmelerini yapmak.
Hasta Başvuru Formunu bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu elektronik ortama aktarmak.
Çalışmaları ve başvurular konusunda hastane idaresini bilgilendirmek.
Hastane hizmetleri konusunda yapılan şikayetleri konularına göre sınıflayarak hastane idaresine sunmak.
Başbakanlık İletişim Merkezi’nden (BİMER) ve Sağlık Bakanlığı Hasta Başvuru Bildirim Sistemi’nden (HBBS) gelen başvuruları hastane idaresine bildirmek, gerekli yazışmaları yapmak.
Hastane Web sayfasına yapılan şikayetleri hastane idaresine bildirmek ve geri bildirim yazışmalarını yapmak.
Hasta İletişim Biriminde gerekli görüşme ve bildirimler için uygun ortam oluşturmak ve iletişim araçlarının (Telefon, internet bağlantısı olan bilgisayar) çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.
Birime gelen başvuruları kayıt altına almak ve hasta görüşmelerini yapmak.
Hasta Başvuru Formunu bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu elektronik ortama aktarmak.
Çalışmaları ve başvurular konusunda hastane idaresini bilgilendirmek.
Hastane hizmetleri konusunda yapılan şikayetleri konularına göre sınıflayarak hastane idaresine sunmak.
Başbakanlık İletişim Merkezi’nden (BİMER) ve Sağlık Bakanlığı Hasta Başvuru Bildirim Sistemi’nden (HBBS) gelen başvuruları hastane idaresine bildirmek, gerekli yazışmaları yapmak.
Hastane Web sayfasına yapılan şikayetleri hastane idaresine bildirmek ve geri bildirim yazışmalarını yapmak.
Hasta İletişim Biriminde gerekli görüşme ve bildirimler için uygun ortam oluşturmak ve iletişim araçlarının (Telefon, internet bağlantısı olan bilgisayar) çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.
Birime gelen başvuruları kayıt altına almak ve hasta görüşmelerini yapmak.
Hasta Başvuru Formunu bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu elektronik ortama aktarmak.
Çalışmaları ve başvurular konusunda hastane idaresini bilgilendirmek.
Hastane hizmetleri konusunda yapılan şikayetleri konularına göre sınıflayarak hastane idaresine sunmak.
Başbakanlık İletişim Merkezi’nden (BİMER) ve Sağlık Bakanlığı Hasta Başvuru Bildirim Sistemi’nden (HBBS) gelen başvuruları hastane idaresine bildirmek, gerekli yazışmaları yapmak.
Hastane Web sayfasına yapılan şikayetleri hastane idaresine bildirmek ve geri bildirim yazışmalarını yapmak.
Hasta İletişim Biriminde gerekli görüşme ve bildirimler için uygun ortam oluşturmak ve iletişim araçlarının (Telefon, internet bağlantısı olan bilgisayar) çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.
Birime gelen başvuruları kayıt altına almak ve hasta görüşmelerini yapmak.
Hasta Başvuru Formunu bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu elektronik ortama aktarmak.
Çalışmaları ve başvurular konusunda hastane idaresini bilgilendirmek.
Hastane hizmetleri konusunda yapılan şikayetleri konularına göre sınıflayarak hastane idaresine sunmak.
Başbakanlık İletişim Merkezi’nden (BİMER) ve Sağlık Bakanlığı Hasta Başvuru Bildirim Sistemi’nden (HBBS) gelen başvuruları hastane idaresine bildirmek, gerekli yazışmaları yapmak.
Hastane Web sayfasına yapılan şikayetleri hastane idaresine bildirmek ve geri bildirim yazışmalarını yapmak.