T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sosyal Hizmetler Birimi


Sosyal Hizmet Birimleri; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülecek ekonomik, sosyali psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, taburculuk sonrası süreçte kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması gibi hizmetlerin yürütüldüğü birimlerdir.

Sosyal Hizmet Birimi;

Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
Engelli hastalar
Sağlık güvencesiz hastalar
Yoksul hastalar
Aile içi şiddet mağduru hastalar
İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
Mülteci ve sığınmacı hastalar
İnsan ticareti mağduru hastalar
Yaşlı, dul ve yetim hastalar
Kronik hastalar (Organ nakli v.b.)
Ampütasyon hastaları
Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
Alkol ve madde bağımlısı hastalar
Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
İl dışından gelen hastalar

Öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi uygulanır. Yapılan çalışmaların rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutulmaktadır.

Hangi Durumlarda Sosyal Hizmet Birimine Başvurulabilir?

Ücret ödemede sorun olabileceğini ifade eden hasta ve hasta yakınlarına yeşil kart hakkında bilgi verilmesi ve yönlendirilmesi için, 
Kimsesiz hastaların tedavi süreci ile ilgili sosyal inceleme raporunun yazılması ve tedavi giderlerini karşılamak amacıyla ilgili vakıflarla irtibata geçilmesi için,
Ekonomik gücü yetersiz hastaların giyecek, cihaz vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddi kaynak araştırması yapılması için,
Ekonomik yönden mağdur olan asker eşlerinin, muhtaç erbaş ve er ailelerinin ücretsiz tedavisi için 4341 sayılı kanun gereğince verilen hizmetten yararlanabilmeleri için bilgilendirilip ilgili askerlik şubesine yönlendirmeleri için,
Fiziksel, cinsel, duygusal istismara uğrayan hastalar, boşanma, eşin ölümü nedeni ile ekonomik ve sosyal güçsüzlüğe düşen hastalar; evlilik dışı hamile kalan ya da çocukları ailesi tarafından kabul edilmeyen hastalarımızın sorunlarıyla ilgili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü ile görüşülmesi için,
Sosyal hizmete muhtaç müracaatçıların, ihtiyaç duydukları sosyal hizmet kuruluşlarına (çocuk yuvası, huzur evi, kadın sığınma evi, özürlü rehabilitasyon merkezi gibi) yerleştirilmesi sürecinde sosyal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; hastanın savunuculuğunun yapılması; gerekli yönlendirmelerin ve yazışmaların yapılması için,
Hasta ile ilgilenen kişilerin olmadığı hallerde hasta yakınları ile bağlantı kurulması için,
Hastasını almak istemeyen hastaların ailelerinin ikna edilmesi için,
Hastaneye başvuran engelli birey ve ailelerinin yararlanabilecekleri toplum kaynakları hakkında bilgilendirilmesi için,
Servislerde uzun süre yatan ve bu nedenle psiko-sosyal sorunlar yaşayan hastaların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri materyal temini ve psiko-sosyal destek için,
Belirlenen somut maddelerin dışında hastanın tedavisini olumsuz olarak etkilediği düşünülen tüm sosyal-ekonomik-psikolojik sorunların çözümü için Sosyal Hizmet Uzmanından yardım alınabilir.