T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcıları


Yılmaz COŞKUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı
 
Cenk Hilmi KILIÇ
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı
İstanbul doğumlu. Lisans eğitimini Kamu Yönetimi, Yüksek Lisans eğitimini de İşletme(MBA) programında tamamladı.Halen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.
2013 Yılından bu yana SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İdari ve Mali İşler Müdür yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Sağlık yönetimi alanında ulusal ve uluslar arası kongre ve seminerlere katılmış olmakla beraber akaedemik ve uygulamaya yönelik çeşitli bildiri ve makaleleri bulunmaktadır. 
Toplumsal gelişim ve duyarlılık çerçevesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerinde başkan ve yöneticilik görevlerini sürdürmektedir.
Ömer ÇELİK
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı