T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başhekim Yardımcıları


aydin_gulay_boyutlandırılan.jpg

Dr. Aydın GÜLAY; 1959 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamlayıp  1984 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden  mezun oldu. 2009 yılında  Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisansını tamamladı. Memuriyete 1984 Yılında Erzurum ili  İspir İlçesi Karataş Köyü’nde sağlık ocağı  hekimi olarak başladı. Daha sonra Aşkale ilçesinde  sağlık ocağı hekimliği  ve Sağlık Grup Başkanlığı, Ankara Bala ilçesinde  sağlık ocağı hekimliği, Ankara Keçiören ilçesinde sağlık ocağı hekimliği ve Sağlık Grup Başkanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı görevlerini yaptı. 1995 yılında İstanbul’a tayin oldu. İstanbul Üsküdar İlçesi sağlık ocağı hekimliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı, Zeynep Kamil Hastanesi’nde  Başhekim Yardımcılığı, Üsküdar İlçesinde Grup Başkanlığı, İstanbul Üsküdar ilçesinde Esatpaşa Halk Sağlığı Laboratuarı’nda Laboratuar Müdürlüğü,  Kartal İlçesinde Sağlık Grup Başkanlığı yaptı. Orta derecede İngilizce bilmektedir. Aile Hekimliği Sertifika Eğitimi, Hasta Hakları Eğitimi,Tıp Hukuku  Eğitimi,Muhakkiklik Eğitimi belgelerine sahip, evli ve iki çocuk babasıdır. Dr.Aydın GÜLAY; 2004 yılından itibaren Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 

 


mehmet_can_boyutlandırılan.jpg 

Uz. Dr. Mehmet CAN; 1966 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu İstanbul Cezayirli Gazi Hasanpaşa İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini İstanbul Kasımpaşa Lisesi’nde 1983 yılında tamamladı. 1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 1989 senesinde Tıp Doktoru olarak bitirdi. Halen Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümünde Yüksek lisans yapmaktadır.Mecburi hizmetini ilk görev yeri olan Bingöl ili Köy Sağlık Ocağı ve Devlet Hastanesi Acil Servis Tabibi olarak tamamladı. 1990 senesinde İstanbul Bakırköy Halkalı Sağlık Ocağı tabipliğine tayin oldu. Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı olarak 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi daha sonra 1992 yılında da aynı Üniversitede Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda göreve başladı. 1997 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. 1998 yılında Sivas Numune Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı kadrosuna atandı. 2004 Yılında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne ve 2007 yılında da Üsküdar Devlet Hastanesi’ne Genel Cerrahi Uzmanı olarak tayin oldu. Türk Cerrahi Derneği Üyeliği, Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Sertifikası, İşyeri Hekimliği Sertifikası vardır. Ayrıca Genel Cerrahi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilen, evli ve bir çocuk babası olan Uz. Dr. Mehmet CAN; 2017 yılından itibaren Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı görevine devam etmektedir. 

Uz.Dr. Mehmet Emirhan IŞIK; 1982 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 2006 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2008-2013 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığını aldı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi  İşletme Bölümünü bitirdi. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü öğrenimi devam etmektedir. 2014 yılında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, 2018 yılında  Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikalarını aldı.

2013 yılında Bayburt Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak göreve başladıktan sonra Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tayin oldu. Çeşitli dergilerde yayınlanmış “Bilimsel Yayını” bulunmaktadır. EKMUD ve KLİMİK Derneğine üyeliği mevcuttur. Evli ve 2(iki) kız babası olan, iyi derecede ingilizce bilen Uz.Dr. Mehmet Emirhan IŞIK; 2017 yılı itibariyle halen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini yürütmektedir.